• обява за

  ТЪРГ [юни, 2020]

  "КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на "КСП" ЕООД - Свищов.
  >>> [Ново] Заповед No. 9 от 11.06.2020 г. на Управителя на "КСП" ЕООД - Свищов относно откриването на процедурата можете да изтеглите от ТУК.
  >>> или от официалната страница на Община - Свищов.
     Архив: януари-март, 2020 г.
  "КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства, собственост на "КСП" ЕООД - Свищов.
  >>> Заповед No. 5 от 06.03.2020 г. на Управителя на "КСП" ЕООД - Свищов, относно утвърждаване на спечелилия кандидат и покана за сключване на договор, можете да изтеглите от ТУК или от официалната страница на Община - Свищов.
  >>> Заповед No. 4 от 16.01.2020 г. на Управителя на "КСП" ЕООД - Свищов относно откриването на процедурата можете да изтеглите от ТУК или от официалната страница на Община - Свищов.
 • високо

  КАЧЕСТВО

  Нашият основен принцип е извършването на услуги с най-високо качество без компромиси спрямо други параметри на дейността ни.

 • диалог и

  КОРЕКТНОСТ

  Ние осъществяваме клиентските си услуги и партньорските си взаимоотношения в условия на постоянен диалог и коректност.

 • оптимална

  СРОЧНОСТ

  Полагаме усилия за осъществяване на нашата дейност в най-кратки срокове, без това да оказва вличние на качеството и цената на услугите.

 • ниски

  ЦЕНИ

  Гъвкавата ни ценова политика е насочена към постигане на най-висок баланс между високо качество и оптимални цени.

ЗА НАС

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Комунално строителство и поддръжка“ гр. Свищов е универсален правоприемник на „ВиК – Свищов“ ЕАД. Едноличен собственик на капитала му е Община – Свищов. Управител на дружеството е Тодор Асенов Тодоров.

Предметът на дейност на „КСП“ ЕООД обхваща: строителство и строителна дейност, строително-монтажни работи, довършителни дейности, търговия със строителни материали, вътрешна и външна търговска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност и др.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството е ориентирано към извършване на следните дейности:

 • поддържане и ремонт на сгради: зидария; кофраж; бетон; арматура; мазане с хоросан; шпакловка; лепене на камъни, фаянс и теракота; гипсокартон; бордюри и бордюрни плочки; шахти и канали; водопроводи;
 • неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти;
 • дърводелски услуги: мебели; врати и прозорци; редене на паркет и ламинат; изработка на беседки и изделия от дърво; ремонт и поддръжка на изделия от дърво;
 • поддържане на знаково стопанство и пътна маркировка на територията на Общината;
 • строително-монтажни работи, свързани с частни проекти на граждани и фирми

КЪДЕ СМЕ НИЕ

"Комунално строителство и поддръжка" ЕООД
5250 Свищов, обл. Велико Търново
ул. "Хемус", №41
Телефон: +359 882 45 46 75
Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа
Почивни дни: събота и неделя
E-mail: ksp@svishtov.com

ЕИК по Булстат:
BG 204 704 655

Банкова сметка:
(SOMBBGSF) BG54 SOMB 913 010 651 106 01

ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ СВИЩОВ