ВиК - Свищов - Начало
За Дружеството

Дружеството „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД е универсален правоприемник на „ВиК – Свищов“ ЕАД. Едноличен собственик на капитала му е Община – Свищов. Управител на дружеството е Тодор Асенов Тодоров.

Всички задължения за предоставените ВиК-услуги за периодите преди и след неговото преобразуване са дължими и могат да бъдат разплащани по банковата сметка на „КСП“ ЕООД (CECBBGSF) BG96 CECB 9790 10H2 0469 00, на касата в дружеството, на касите на "Изипей" АД в цялата страна и всеки клон на "Български пощи" ЕАД в гр. Свищов".

Предметът на дейност на „КСП“ ЕООД обхваща строителство и строителна дейност в страната и чужбина, извършване на всякакъв вид строителномонтажни работи, довършителни дейности, търговия със строителни материали, вътрешна и външна търговска дейност.