ВиК - Свищов - Заявяване на електронна фактура

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД предоставя на своите клиенти нова услуга за издаване на електронна фактура. Всички юридически и физически лица, които разплащат задълженията си съм дружеството по банков път могат да се регистрират за получаване на електронен документ подписан с валиден квалифициран електронен подпис - напълно равностоен на хартиената фактура.

Вашето желание за получаване на електронна фактура изисква попълването на Молба-декларация, която може да бъде изтеглена от по-долу посочените образци, в зависимост от правния субект, който представлявате - физическо лице или юридическа организация.

За Ваше улеснение е достатъчно да попълните компютърно изискуемите реквизити във файла "Молба-декларация" и до го изпратите на електронния ни пощенски адрес за регистрация vik.inkaso@svishtov.com. Използвайте Ваш валиден адрес за електронна поща - именно на него ще получавате електронните фактури. Прецизно нанесете адреса и телефона си за да можем да осъществяваме конвенционална обратна връзка с Вас.

Молба-декларация за предоставяне на услугата "Електронна фактура" за юридически лица

Молба-декларация за предоставяне на услугата "Електронна фактура" за физически лица

С електронната фактура ние оптимизираме нашите и вашите разходи за отпечатване, доставка и получаване на документа. Намаляваме времето за издаването и получаването му. Премахваме възможността от грешки. И не на последно място - с икономията на хартия, подпомагаме съвременните тенденции за подобряване на екологичното равновесие.