ВиК - Свищов - Контакти
Контакти

Адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Хемус” № 41

ЕИК по Булстат: BG 204 704 655

Електронна поща: ksp@svishtov.com и vik@svishtov.com

Телефони за връзка:

Счетоводител: (0631) 6-01-85

Телефон / Факс: (0631) 6-01-81

Банкова сметка:

(SOMBBGSF) BG54 SOMB 913 010 651 106 01

ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ СВИЩОВ