ВиК - Свищов - Проверка на сметката за вода
Проверка на задълженията:

Дължими задължения на абонатите за предоставените ВиК-услуги за периодите преди и след преобразуване на "ВиК - Свищов" АД. Могат да бъдат разплащани по банковата сметка на „КСП“ ЕООД (CECBBGSF) BG96 CECB 9790 10H2 0469 00, на касата в дружеството, на касите на "Изипей" АД в цялата страна и всеки клон на "Български пощи" ЕАД в гр. Свищов".


Клиентски номер: /   

Клиентския номер е съставна структура от две числа, първото - до четирицифрено, а второто - до трицифрено. Сумите включват изчислената законна лихва към текущата дата. Данните за плащанията се обработват в реално време. Всяко плащане се отразява веднага. Датата на последната издадена фактура може да съдържа нули, ако абонатът няма задължения от дълго време. Последна е фактурата, издадена в гратисният период от 30 дни след последното разнасяне на задълженията.