ВиК - Свищов - Новини

11.04.2016


Доставка на тръби за нуждите на "В и К - Свищов" ЕАД 


24.03.2016


Доставка на спирателна арматура за нуждите на "ВиК - Свищов" ЕАД 


11.02.2016


Физичекса охрана на обект ПСОВ собственост на "ВиК - Свищов" ЕАД - гр. Свищов 


30.11.2015


Сключване на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите на моторни превозни средства собственост на "В и К - Свищов" ЕАД  


31.08.2015


Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „В и К – Свищов ЕАД” от община Свищов 


01.06.2015


Доставка на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД 


04.05.2015


„Задължителна застраховка трудова злополука на работещите във „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД” 


20.04.2015


"Доставка на тръби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД" 


24.03.2015


„Доставка на спирателна арматура за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД” 


15.01.2015


„Доставка на аварийни скоби за нуждите на „ВиК – Свищов” ЕАД” 


05.12.2014


„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за моторни превозни средства собственост на „ВиК – Свищов” ЕАД”