ВиК - Свищов - Новини

16.11.2016


Доставка на нетни количества активна електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти на "Водоснабдяване и канализация – Свищов" ЕАД 


29.03.2016


Доставка на горива и масла за моторни превозни средства, собственост на "Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД 


16.03.2016


Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД 


02.03.2016


Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на ПСОВ гр. Свищов 


10.08.2015


Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на "В и К - Свищов" ЕАД 


20.07.2015


Доставка на електрическа енергия, ниско напрежение, за помпени станции на "В и К - Свищов" ЕАД в село Червена и село Овча Могила с измервателни уреди без дистанционно отчитане 


17.06.2015


Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, за обектите на "В и К - Свищов" ЕАД, гр. Свищов 


16.06.2015


Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К – Свищов” ЕАД 


23.04.2015


Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД – район села 


23.02.2015


Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД 


02.12.2014


Доставка на инертни материали на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов предназначение за обратно засипване и уплътняване на изкопите на аварирали водопроводни и канализационни мрежи в експлоатационните райони на дружеството, както и за възстановяване на пътната настилка над авариралите участъци от ВиК мрежата.