ВиК - Свищов - Текущи цени на водоснабдяване
Текущи цени за водоснабдителните услуги
цени