ВиК - Свищов - Проверка на сметката за вода
Проверка на задълженията:

Клиентския номер е съставна структура от две числа, първото - до четирицифрено, а второто - до трицифрено. Сумите включват изчислената законна лихва към текущата дата. Данните за плащанията се обработват в реално време. Всяко плащане се отразява веднага. Датата на последната издадена фактура може да съдържа нули, ако абонатът няма задължения от дълго време. Последна е фактурата, издадена в гратисният период от 30 дни след последното разнасяне на задълженията.


Клиентски номер: /