ВиК - Свищов - Новини
Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и Канализация - Свищов” ЕАД – район села
Пореден номер в АОП 04482-2015-0002
Уникален номер на процедурата от АОП 662704
Вид на процедурата Договаряне без обявление
Решение за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; Нова ТВ; ТВ “Видеосат-Нове”
Покана за участие Изтеглете
Приложения за попълване Изтеглете
Дата на публикуване в сайта на АОП 23.04.2015 год.
Дата, час и място на договарянето 25.05.2015 год., 14:00 часа,   гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Доклад на комисията Изтеглете
Решение на Изп. Директор Изтеглете