ВиК - Свищов - Новини
Доставка на горива и масла за моторни превозни средства, собственост на "Водоснабдяване и Канализация - Свищов ЕАД
Уникален номер на процедурата от АОП 723271
Вид на процедурата Договаряне без обявление по реда на ЗОП
Решение за откриване на процедурата Изтеглете
Връзка в сайта на АОП Вижте
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ; ТВ “Видеосат-Нове”
Дата на публикуване в сайта на АОП 29.03.2016 год.
Решение за промяна Изтеглете
Публикации след провеждането
Договор за борсово представителство Изтеглете
Договор за доставка на горива и приложения към него Изтеглете
Договор за доставка на масла и приложения към него Изтеглете
Информация за сключен договор Изтеглете