ВиК - Свищов - Новини
„Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД от Община Свищов“
Обявление Изтеглете
Указания Изтеглете
Приложение "Представяне" Изтеглете
Приложение "Техническо предложение" Изтеглете
Приложение "Ценово предложение" Изтеглете
Приложение "Договор" Изтеглете
Информация по чл4. 4 от ЗОП Изтеглете
Краен срок и час за подаване на оферти за участие До 16:30 часа на 21.12.2016 год.
Дата, час и място на отваряне на постъпилите оферти 22.12.2016 год., 14:30 часа, В и К – Свищов ЕАД, гр. Свищов, ул. „Хемус”, № 41, ет. 2, Заседателна зала
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Информация за сключените договори Изтеглете(1) /  Изтеглете(2)