ВиК - Свищов - Новини
„Физичекса охрана на обект ПСОВ собственост на "ВиК - Свищов" ЕАД - гр. Свищов”
ID 9050322
Връзка в сайта на АОП Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП 11.02.2016 год.
Валидна до 22.02.2016 год.
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ; ТВ “Видеосат-Нове”
Публична покана за участие Изтеглете
Документация за участие и техническа спецификация Изтеглете
Приложения за попълване, проект на договор Изтеглете
Крайна дата за получаване на оферти 22.02.2016 год.
Дата, час и място на отваряне на офертите 23.02.2016 год., 11:00 часа,   гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Заседателна зала, ет. 2
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката и приложения Изтеглете