ВиК - Свищов - Новини
„Инкасиране на суми за предоставени ВиК услуги на абонатите на „ВиК – Свищов ЕАД” от община Свищов”
ID 9045353
Връзка в сайта на АОП Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП 31.08.2015 год.
Валидна до 10.09.2015 год.
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ; ТВ “Видеосат-Нове”
Публична покана за участие Изтеглете
Документация за участие и техническа спецификация Изтеглете
Приложения за попълване, проект на договор Изтеглете
Крайна дата за получаване на оферти 10.09.2015 год.
Дата, час и място на отваряне на офертите 11.09.2015 год., 10:00 часа,   гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Заседателна зала, ет. 2
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 Изтеглете
Договор за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 Изтеглете
Инкасиране на суми, Информация по чл. 22 б,ал. 2, т. 14 от ЗОП 2015: Октомври, Ноември, Декември
2016: Януари, Февруари, Март