ВиК - Свищов - Новини
„Доставка на водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД”
ID 9042335
Връзка в сайта на АОП Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП 01.06.2015 год.
Валидна до 11.06.2015 год.
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; БНТ; ТВ “Видеосат-Нове”
Публична покана за участие Изтеглете
Документация за участие и техническа спецификация Изтеглете
Приложения за попълване, проект на договор Изтеглете
Крайна дата за получаване на оферти 11.06.2015 год.
Дата, час и място на отваряне на офертите 12.06.2015 год., 13:30 часа,   гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Заседателна зала, ет. 2
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Договор за изпълнение и приложения за позиция № 1 Изтеглете
Договор за изпълнение и приложения за позиция № 2 Изтеглете