ВиК - Свищов - Новини
„Доставка на тръби за нуждите на "В и К - Свищов" ЕАД”
ID 9052319
Връзка в сайта на АОП Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП 11.04.2016 год.
Валидна до 20.04.2016 год.
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ; ТВ “Видеосат-Нове”
Публична покана за участие Изтеглете
Документация за участие и техническа спецификация Изтеглете
Приложения за попълване, проект на договор Изтеглете
Крайна дата за получаване на оферти До 16:30 часа на 20.04.2016 год.
Дата, час и място на отваряне на офертите 21.04.2016 год., 10:00 часа,   гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Заседателна зала, ет. 2
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете