ВиК - Свищов - Новини
„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за моторни превозни средства собственост на „ВиК – Свищов” ЕАД”
ID 9037063
Връзка в сайта на АОП Вижте
Дата на публикуване в сайта на АОП 05.12.2014 год.
Валидна до 15.12.2014 год.
Публикации в други медии БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ; В-К „Дунавско дело”; В-К „Дунавска зора”; В-К „Янтра Днес”; БНР; БНТ; ТВ “Видеосат-Нове”
Покана за участие Изтеглете
Документация за участие и техническа спецификация Изтеглете
Приложения за попълване, проект на договор Изтеглете
Крайна дата за получаване на оферти 15.12.2014 год.
Дата, час и място на отваряне на офертите 16.12.2014 год., 13:30 часа,  гр. Свищов, ул. „Хемус”, №41, Заседателна зала, ет. 2
Публикации след провеждането
Протокол от работата на комисията Изтеглете
Договор за изпълнение и приложения Изтеглете
Плащания по договора ПН от 30.12.2014 г.
ПН от 26.02.2015 г.